Gungstolsmatta

Objekt: gungstolsmatta
Användare: kommer från Sjötuna, Hellestorp, Lemland.
Teknik: sydd av tryckt tyg
ID 12/13