Täcke

Objekt: lapptäcke
Användare: och tillverkare: Elin Sundqvist (1892–1987), Olofnäs, Geta
Datering: före 1934
Teknik: lappteknik, ”grazyquilting”
Material: av olika material
ID K18763

Elin  tillverkade täcket under sin tid i Amerika.