Stiftelsen Ålands Vänners sr. konstsamling

Ålands Vänners sr. konstsamling består idag av 188 verk som utgör grunden till Ålands konstmuseums samling (ca 20 % av museets hela samling). Konstverk av Karl Emanuel Jansson, Hanna Rönnberg, Joel Pettersson, Sigrid Granfelt, Väinö Blomstedt och Tove Jansson finns med i samlingen. Samlingen kompletteras kontinuerligt genom inköp. Stiftelsen köpte in en rad av Joel Petterssons verk på den stora Ålandsutställningen 1936. De ansåg Joel vara "en egenartad och stark konstnärsbegåvning."

Stiftelsen Ålands Vänner sr. arbetar för att bevara den åländska identiteten och är fortfarande en aktiv aktör i Ålands konstmuseums verksamhet genom sin representation i Landskapsregeringens konstnämnd.

 

Se bilder och läs mer om konstsamlingarna här