THE ACTIVIST- President Tarja Halonen – 2021

Utställning
visar porträtt av Tarja Halonen målad av Danelle Bergström

Konstnär Danelle Bergstrom från Australien är mycket hedrad över att ha fått äran att avporträttera President Tarja Halonen. Ett uppdrag som påbörjades redan under 2019 men som måste pausas på grund av pandemin. Uppdraget som nu är klart resulterade i två olika porträtt som nu kommer att visas i museets filmsal fram till den 16 januari 2022. 

"I mina ögon representerar båda porträtten aspekter av Tarja Halonen. Det mindre av de två porträtten representerar ett personligt, intimt och öppet porträtt av Tarja Halonen. Det större porträttet har jag valt att kalla The Activist, efter hennes nyligen utgivna bok om hennes mormor, mamma och om sig själv. Tre generationen av starka kvinnor. För mig representerar mitt verk The Activist Tarja Halonens styrka, intelligens, humor och hennes villighet att stå upp för vad hon tror på. Målningarna liknar varandra, men skapar olika känslor."

"In my eyes, both portraits represent aspects of Tarja Halonen. The smaller of the two portraits represent a personable, kind and open portrait of Tarja Halonen. The larger portrait, that I have chosen to call The Activist, after her book recently published about her grandmother, her mother and herself. Three generations of strong women. To me, my painting, The Activist represents Tarja Halonen’s strength, intelligence, humour and her readiness to stand up for a cause. Both paintings are similar but deliver different messages."