Bland solrosor och fredsduvor

QBEN 9.11-28.1
visar bild på en solros och en fredsduva

Ålands konstmuseum visar den interaktiva utställningen Bland solrosor och fredsduvor för att uppmärksamma kriget i Ukraina och de miljoner som tvingats bli krigsflyktingar. Ukrainska konstnärer på Åland uttrycker i utställningen sina känslor och tankar kring kriget och fred.