Canaries In The Coal Mine

Bilden visar en interiör i utställningssalen

HSM, Highly Sensitive Minds, kallar sig konstnärsgruppen bestående av Henrika Lax, Sari Ahlström och Marika Markström som i höst visar sin utställning Canaries in the Coal Mine på Ålands konstmuseum. I utställningen visar de bland annat skulpturer, performance och målningar under temat högkänslighet. En verklighet som alla i gruppen lever med.

”Verken visar hur verkligheten ser ut för den högkänsliga, hur våra upplevelser skiljer sig från gemene man. Högkänslighet är ett osynligt handikapp, där samhället inte erbjuder några hjälpmedel för den drabbade.

Vårt samhälle drivs av ett högt tempo, ett bombardemang av visuella och auditiva intryck, ett samhälle alienerat från naturen och andliga värden. Det här har självklart har implikationer för alla, men speciellt för de högkänsliga. Högkänslighet ses i vår narcissistiska prestations- och effektivitetsfixerade kultur mest som ett handikapp. Även den högkänsliga uppfattar ofta sin belägenhet som ett handikapp i vårt västerländska högtryckssamhälle, där den högkänsliga är den första som drabbas av burnout under det höga tempot och kravet att ständigt vara uppkopplad, prestera, leverera. Vad händer med ett samhälle som amputerar den resurs som de högkänsliga utgör genom att bränna ut dem och förpassa dem till till marginalen genom ständiga sjukskrivningar och förtidiga och onödiga sjukpensioneringar? Utställningens bärande tema är spänningen mellan söndring och reparativitet, där en del av verken står för det söndrande och andra för den reparativa sidan.”

Utställningstid: 20.11-24.1.2021