Fredrik Eriksson - Det värdefullaste vi har

QBEN
visar verk av Fredrik Eriksson

Mänsklighet i relation till artificiell intelligens, AI – Målet med bildkonstnär Fredrik Erikssons examensarbete från Yrkeshögskolan Novia var att belysa det som definierar oss människor som art och gör oss till dem vi är, samt framhäva några av våra mest kännetecknande förmågor som förhoppningsvis AI aldrig kommer kunna ersätta. Unika attribut och förmågor som blir viktigare än någonsin att uppskatta och sätta värde på i en digital värld där artificiell intelligens utvecklas i allt snabbare takt.

En av arbetets viktigaste aspekter ligger i en intensiv strävan efter att hitta rätt balans mellan planering och spontanitet. I syfte att trotsa sin inre perfektionist belyser Eriksson vikten av att följa sina impulser, att göra det man för stunden brinner för och dra inspiration ur sina personliga intressen. Vad är väl mer mänskligt än att följa sitt hjärta?  

Fredrik Eriksson är född och uppvuxen på Åland och är nyutexaminerad bildkonstnär från Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad 2023.