Guidning i Ålands konstmuseum

Torsdagsguidningar
Posträtt av Guy Frisk med blommor av Carolina Sundelin

På sommartorsdagarna mellan 29.6 och 27.7 erbjuds guidningar av Ålands konstmuseums sommarutställningar En sommarkollektion och GUY FRISK Kompositionens mästare.

Guidningarna ges kl. 13 och kl. 15. Språket väljs enligt deltagarna. Svenska och engelska erbjuds alltid. Visningar på finska är möjliga 29.6. 

Visningen ingår i inträdet. 

On summer Thursdays, guided tours are offered at the Åland Islands Art Museum. The tour covers both the summer exhibitions, A summer collection and GUY FRISK Master of Composition.

The tours start at 1 pm. and 3 pm. The language depends on those who partake on the presentation. Swedish and English are always possible.