Med Känsla - Ålands Folkhögskola

Skolkonstutställning
logo som visar texten Med Känsla

Turvis har tre skolor utställningar  på  Ålands  konstmuseum. Utställningen kallas Skolkonst och har visats årligen sedan år 1965. De tre skolorna är Ålands Folkhögskola, Ålands lyceum och Bild- och Formskolan. Nu har turen kommit till Ålands Folkhögskola och temat för deras utställning är Med Känsla.

Skolkonstutställningen visar en bredd av konstverk Med Känsla för färg, form, kontraster, olika  tekniker och material. Eleverna har arbetat kreativt i skolans konst- och hantverksämnen och skapat verk Med Känsla för mänsklighet, naturen, olika stämningar och känslouttryck.

 

Välkommen på vernissage lördag 13.4 kl. 14.00