Konstens dag

På kommande
bild av  Katriina Heljakka, forskare i lek, leksaker och lekfullt lärande Turun yliopisto

Den 11.11 ordnas Konstens dag! Kom och träffa bland andra Katriina Heljakka, forskare i lek, leksaker och lekfullt lärande Turun yliopisto, som håller en föreläsning samt en workshop för vuxna.
"Tiden vi lever i kräver ett flexibelt sinne, gemensamma lekar och kollektiv fantasi. Mer kreativitet och lekfullhet behövs! Utan leken kan vi inte reflektera över vår omvärld. När vi leker känner vi friheten att se och agera annorlunda — Tänk om vi föreställde oss en mer lekfull framtid?"

Konstens dag annordnas i samarbete med Ålands kulturdelegation

Programmet i sin helhet:

Kl. 11-12.30 Katriina Heljakka, forskare i lek, leksaker och lekfullt lärande Turun yliopisto - Föreläsning, workshop för vuxna med temat lekfullhet.

Kl. 12.30-13 Lunchpaus

Kl. 13-13.45 Sebastian Johans, författare, kritiker och kulturjournalist - Föreläsning, samtal om kritikens funktion och yrkesroll.

Kl. 13.45-14 Kaffepaus

Kl. Kl. 14-15 Åsa Rosenborg, ombudsman Svenska Kulturfonden och Yvonne Törnerros, kulturplanerare ÅLR, informerar om bland annat stipendier och ansökningsförfarande.

Gratis inträde.

Varmt välkommen!