Motsatser, Bild- och Formskolan

Skolutställning
bild på motsatser

I årets skolkonstutställning ställer Bild-och Formskolan ut verk med temat motsatser, ett brett tema som gett fritt spelrum för fantasi och reflektion. Eleverna har jobbat i olika tekniker och funderat kring motsatser och kontraster i färger, storlekar och material.