Motsatser, Bild- och Formskolan

Vernissage
visar verk av Bild- och Formskolans elever

Välkommen på vernissage lördagen den 1.4 kl. 14 på Ålands konstmuseum! Bild- och Formskolans utställning MOTSATSER öppnas av Micke Larsson, tidigare föräldrarepresentant.