Ålands fredsinstitut 30 år

Öppen mottagning
Fredsinstitutet 30 år

Öppen mottagning kl. 17-18.30 i Ålands kulturhistoriska museum.  Ålands fredsinstitut fyller 30 år. I stället för andra gåvor tänk gärna på möjligheten att stödja Fredsfonden och bidra till kunskap och samtal för fred.