Den åländska folkskolan: disciplinering och nationellt identitetsskapande 1917–1947.

Föreläsning
Händelse platshållarbild

Föreläsning kl. 14 med Jenni Lavonius:
Den åländska folkskolan: disciplinering och nationellt identitetsskapande 1917–1947.