Äpplets kulturhistoriska betydelse från myt till mun.

Föreläsning
Gulröd teckning

Föreläsning kl. 14 med PhD Katja Brandt, Äpplets kulturhistoriska betydelse från myt till mun.