FOLKDRÄKT Hundra år av organiserat dräktarbete

Utställning
Bild på en kvinna, en man och två barn iklädda folkdräkt

Folkdräkten visar hur man genom målmedvetenhet och samarbete har skapat en särpräglad dräktkultur. Folkdräkten är en festdräkt, rekonstruerad efter de dräkter som användes till högtid och fest av allmogen.
Utställningen är ett samarbete mellan Föreningen Brage, Ålands Marthadistrikts hemslöjdssektion och Kulturhistoriska.

13 maj - 17 september