Från Kumlinge till Kairo - Georg August Wallin i Egypten 1843–45

Föredrag
Georg August Wallin

Fil. dr egyptologi och intendent vid Medelhavsmuseet i Stockholm, Sofia Häggman, berättar om Georg August Wallin som var en finländsk språkvetare och forskningsresande.

Wallin var född 24 oktober 1811 på hemmanet Berg i Sund på Åland och dog 23 oktober 1852 i Helsingfors.

Wallin var på sin tid en av Finlands internationellt sett mest kända vetenskapsmän, främst berömd för sina resor genom Orientens öknar. De detaljerade reseanteckningarna bidrog med värdefull information om då okända platser.  Han var t.ex. den första att teckna ner beduinernas folkvisor. Han hann inte publicera så mycket om sina resor innan han avled oväntat år 1852.

En förklaring till varför Wallin varit så bortglömd i Finland är att han presenterade sin forskning på engelska för en internationell publik.

Att han därtill var ålänning är okänt för många i hembygden.

Lördag 19 november kl. 14.