Herrgårdsliv I: Med adelns rätt

Kulturlördag - föreläsningsserie
Ornament och texten Herrgårdsliv 1

Museiguide Hanna Leppälä berättar om åländskt herrgårdsliv fram till 1700-talet, adelns glansperiod.

Föreläsningen ger ett kulturhistoriskt sammanhang för hur dessa gårdar har kommit till, hur deras förutsättningar utvecklades, och hur den adliga statusen syntes i dessa gårdars vardag.

Föreläsningen startar kl. 14 och ingår i inträdet.

Föreläsningsserien fortsätter:

22 april
Herrgårdsliv II: Förändringens vindar

29 april
Herrgårdsliv III: Bebyggelsehistoria för tre herrgårdar

Passa på att se pop-up utställningen med ett urval av herrgårdsföremål som visas i vår filmsal under perioden 15-30 april.