Herrgårdsliv II: Förändringens vindar

Kulturlördag - föreläsningsserie
Stenlejon och texten herrgårdsliv 2

Etnolog Conny Andersson berättar om åländskt herrgårdsliv genom de familjer som från och med 1800-talet har haft den starkaste påverkan på gårdarna. Vi möter den montellska släkten på Bolstaholm, släkten Rosenberg vid Kastelholms kungsgård, och bastöbor från Kuffschinoffs till Hedenbergs.

Föreläsningen startar kl. 14 och ingår i inträdet.

Föreläsningsserien fortsätter:

29 april
Herrgårdsliv III: Bebyggelsehistoria för tre herrgårdar

Passa på att se pop-up utställningen med ett urval av herrgårdsföremål som visas i vår filmsal under perioden 15-30 april.