Herrgårdsliv III: Bebyggelsehistoria för tre herrgårdar

Kulturlördag - föreläsningsserie
Husfasad och kala träd samt texten herrgårdsliv 3

Bebyggelseantikvarie Jonas Karlsson berättar om Kastelholms, Bolstaholm och Bastös bebyggelseutveckling. Meningen är att visa hur byggandet av storgårdar och säterier på Åland utvecklats från medeltiden och framåt med dessa tre gårdar som exempel.   

Föreläsningen startar kl. 14 och ingår i inträdet.

Passa på att se pop-up utställningen med ett urval av herrgårdsföremål som visas i vår filmsal under perioden 15-30 april.