Katolska Åland 1

Temaguidning
Helgonfigur av trä

Katolska Åland I – Hur Åland blev kristet och svenskt

Var det självaste St. Olof som kristnade ålänningarna? I samband med alla helgons helgen berättar Hanna Leppälä om tiden då Åland blev en del av den västra kyrkan – och världen. Guidningens tidslinje sträcker sig från missionstiden till den tidiga medeltiden på Åland. Guidningen börjar kl. 14 och ingår i inträdet.