Kulturhistoriskas permanenta utställning

Utställning
Fotografi av montrar och en fyrmodell

Vår permanenta utställning inleds med en filminstallation där de fyra årstiderna projiceras mot tre väggar kring en postrotebåt. Stormigt vinterhav, spröda vårblommor, solglittrande sommarvågor och disiga höstdagar. Installationen är 20 minuter lång.

Inne i vår stora sal är utställningen indelad i fem epoker; forntiden, medeltiden, svenska tiden, ryska tiden och självstyrelsetiden. Den böljande träkonstruktionen leder besökaren kronologiskt genom utställningen och de stora montrarna på motsatta sida visar mängden av föremål och djupdykningar i vissa händelser och platser. Vid varje epoks början finns en Qr-kod för audioguiden som kort berättar om tidsperioden. Även vid den ståtliga fyrmodellen av Bogskärs fyr finns en berättelse att lyssna på.

Bakom bildspelet döljer sig en hel apoteksinteriör. Hyllor, lådor och skåp fyllda av allt ett apotek kunde innehålla och den karaktäristiska doften som blandningen av preparat avger.

 

Här kan du läsa mer om epokerna.

Här kan du lyssna på audioguidespåren