Marthaförbundet och nationalism

Föreläsning
Marthor visar en rya

Välkommen med då Jenny Lavonius berättar om Finlands svenska Marthaförbund och minoritetsnationens kvinnliga samhällsmedborgare 1932–1939.

Föredraget är ca 1h.

 

Jenny Lavonius, fil master i historia vid Umeå Universitet, föreläser om hur 1930-talets finlandssvenska och åländska martharörelse försökte fostra sina medlemmar till samhällsmödrar, som skulle värna om såväl minoritetsnationen som nationen i sin helhet. Martharörelsen satte vid grundandet 1899 sin tilltro till kvinnors förmåga att påverka sin omgivning i moraliskt uppbygglig riktning –  en tankegång som fortsättningsvis var aktuell under 1930-talet.

Hurdana var förväntningarna på denna kvinnliga samhällsmedborgare och hur såg hennes roll ut i formerandet av den minoritetsnationalistiska identieten? Hur skulle martharörelsen, med sina starka anknytningar till det vita Finland, kunna vidmakthålla sin formella opolitiskhet, samtidigt som man uppmuntrade kvinnor till ökat politiskt engagemang? Hur förhöll sig den åländska martharörelsen till sin fastländska modersförening i synnerhet och det finländska fastlandet i allmänhet, och vad utmärkte egentligen den åländska minoritetsnationalistiska identiteten?

Både den finlandssvenska och den åländska minoritetsnationalistiska identiteten grundlades under 1920- och 1930-talen, minoritetsnationalistisk argumentation var därför högaktuell under denna tid. Samtidigt banade jordbrukssamhället väg för industrisamhället, något som skulle resultera i mindre förhandlingsbar genusordning. Det dramatiska samhällsklimatet gjorde marthaföreningens uppdrag viktigare än någonsin – nu gällde det att rädda hemmen och det uppväxande släktet från moraliskt förfall och därmed trygga minoritetsnationens (och den finländska nationens) livkraft även för framtiden.

Nationens och minoritetsnationens räddning låg i kvinnors förmåga att skapa goda hem, som kunde uppfostra kommande generationers samhällsmedborgare och därmed fungera som grundstenar för nationen. 

Boka plats på tel 25426 eller på info@museum.ax

Föreläsningen ingår i entrébiljetten