Sagovandring för hela familjen

Temaguidning
Bildcollage men en bok och rödluvan

Många sagor innehåller föremål som vi inte längre ser i vår vardag. Det finns också sagor från tidigare tider, som vi kanske aldrig har hört.
Kom med till Kulturhistoriska, så får vi se hur många sagor vi hittar i utställningen! Guidningen passar hela familjen och ingår i inträdet.

Boka din plats på tel 25426 eller per mail till info@museum.ax