Stenåldern

Temaguidning
Fotografi på krukskärva samt texten Stenåldern

Museiguiden Geir Henriksen berättar om stenåldern i Europa och på Åland.

Guidningen startar kl. 14 och ingår i inträdet.