Stenåldern

Temaguidning
Krukskärvor från stenåldern

Museiguiden Geir Henriksen berättar om stenåldern i Europa och på Åland. Guidningen börjar kl. 14 och ingår i inträdet.