Stormaktstiden – 100 år av krig

Temaguidning
Kartsiluett över delar av norden

På 1600-talet erhöll Sverige en position bland Europas stormakter. Men hur påverkade det ständiga krigandet befolkningen? Museiguiden Geir Henriksen berättar. Guidningen börjar kl. 14 och ingår i inträdet.