Vikingatiden

Temaguidning
Del av ett vikingatida hästskosmycke

Hurdana tolkningar om livet på vikingatiden kan man göra utgående från museets föremål? Museiguiden Geir Henriksen berättar om vikingatiden i Norden och på Åland. Guidningen börjar kl. 14 och ingår i inträdet.