Bränning och testning av tjära. Sjökvarterens tjärmarknad 20 april

tjära
Bränning av tjära vid Jan- Karlsgården 2021

Bränning av tjära:

Två snarlika metoder för småskalig bränning av tjära kommer förevisas av Holger Sundblom och Stefan Westman. Holger visar bränning av tjära i en tunna enligt direkt (autoterm) metod där den ved som destilleras till tjära är samma ved som används till värmelastringen.  Stefan förevisar en motsvarande eldningstunna för indirekt (alloterm) metod där den ved som ska bli tjära hettas upp i en sluten behållare.

Tjärtunnorna tänds upp under förmiddagen och under eftermiddagen kan vi göra vissa jämförelser av de olika metodernas utvinningsmängd och den utvunna tjärans beskaffenhet.

Testning av tjära:

En testbänk för tjära kommer ställas upp. Plankbitar av furu kommer utsättas för provstrykningar med tjära i olika kvalitet och blandningar. Träbitarna kommer därefter att lämnas på tavlor vid sjökvarteren för att åldras. Tavlorna ställs så att ena hälften utsätts för sol och regn och den andra hälften lämnas oskyddade. Allmänheten kan sedan följa med hur de olika preparaten står sig över tid.

De olika preparaten som testas är:

Tjära bränd på plats av Holger Sundblom och Stefan Westman, tappad i början och i slutet av processen.

Dalbränd, kommersiell tjära.  Varm- och kallstrykning.
Ugnsbränd tjära. Varm- och kallstrykning.

Roslagsmahogny, varmstrykning, 60–70 grader

Dalbränd tjära pigmenterad med rödmyllepigment. Kallstrykning