Artists in Residence

Ålands landskapsregering tillhandahåller en gästbostad/Artist in Residence belägen i Eckerö Post- och tullhus södra flygel.

Gästbostaden består av 2 rum; totalt ca 50 m2: - ett sovrum med två sängar och ett kombinerat arbetsrum/matrum/+pentry, toalett och dusch. Det finns även tillgång till bastu.

Vad innebär Artist in Residence?

Gästbostaden upplåtes åt konstnärer, kulturarbetare samt kulturjournalister inom samtliga konstområden som i sitt skapande kan ha nytta av den naturnära miljön och läget mellan två länder. Vistelsen får gärna inspirera till ömsesidigt utbyte av erfarenheter inom kulturområdet.

Det finns möjlighet att ordna publika tillställningar som exempelvis föreläsning, ”artist talk”, workshop, öppen ateljé eller konsert under vistelsen. Stipendieansökan behandlas av en sakkunniggrupp bestående av 5 personer, slutgiltigt beslut fattas av Ålands kulturdelegation.

Ansökan

Ansökan om vistelsestipendium behandlas en gång per år och gäller vistelser under aktuellt år. Sista ansökningsdag är den 15 januari kl. 16.15. Ansökan görs digitalt (senast den 15 januari) på webbplatsen kultur.ax.

Ansökan ska innehålla en arbetsplan för sökt vistelseperiod samt en CV och annan dokumentation. Efter vistelse i gästbostaden ska stipendiaten inlämna en kort rapport över sin vistelse. Rapporten ska vara inlämnad sex veckor efter avslutad vistelse.

Betalning och kostnad

För vistelsen betalar stipendiaten 100 €/mån i förväg, kvitto uppvisas i samband med ankomst till gästbostaden. Summan täcker kostnaderna för internetuppkoppling samt tvätt av sängkläder m.m. som ingår i gästbostaden. Mat ingår inte i stipendiet.

Stipendiaterna svarar själva för rese- och transportkostnader till och från orten. Stipendiaten städar själv undervistelsen och sköter även slutstädning av bostaden. Eventuell medföljande gäst eller familjemedlem under vistelsen betalar en summa om 100 €/månad och person alternativt 30 €/vecka och person eller 5 €/dag och person.

Gästbostaden upplåtes som regel 1 månad, under perioden maj-september, efter ansökan till Ålands kulturdelegation. Som kontaktperson för stipendiaten under vistelsen fungerar verksamhetsledaren vid Eckerö Post och tullhus.

Önskar du mera information?

Läs mera på Landskapsregeringens kultursida

Du kan också kontakta dem via telefon på Ålands landskapsregering/kulturbyrån tel. +358 18 25 000.