GLAS

utställning
Visar en bild av en glaskanna. Design Jussis Keramik.

I utställningen GLAS visas glasföremål som tillverkats eller designats på Åland, av ålänningar eller personer med åländsk anknytning. Enklare glaspärlmakeri kan ha förekommit på Åland under senare delen av vikingatiden, men man har ännu inte påträffat direkta bevis för det. Utöver det är glastillverkning en förhållandevis ny företeelse här, då den första glashyttan öppnades i Stenmagasinet i Mariehamn 1981.

De äldsta bevarade föremålen av glas härstammar från Egypten ca 1500 f.Kr. Då skapades glasföremål genom att linda smälta glastrådar på en lerkärna. Glasblåsningspipan, som revolutionerade glastillverkningen, uppfanns troligen i Syrien några årtionden f.Kr.

För att blåsa glas används främst ett slags pellets som huvudsakligen består av sand, soda, dolomit och kalksten. Färdiga glasbitar kan användas i mosaik och fusing, där bitarna smälts samman, eller i Tiffanyteknik, där bitarnas kanter beläggs med kopparfolie och löds samman med tenn. För att göra glaspärlor i lampworkteknik används färgade glasstänger som smälts över öppen låga på en snurrande lerkärna.

I början på 1800-talet började man pressa glas i formar inom industriell tillverkning. Det är idag den vanligaste tekniken för industriellt framställda glasföremål. Det finns ännu fler tekniker för att framställa och bearbeta glasföremål. Färdiga föremål kan ytterligare dekoreras med till exempel sandblästring eller glasmålning.

Medverkande: Kjell Ekström, Krister Fagerholm, Bill Higson, Anna Holmström, Stefan Lindfors, Jussi Mäkelä, Minna Rundberg, Ritva Saloranta, Ann Sundberg, Anna Zeniou Garneij och Jhenny Åvik