Kulturstigen på Hamnö

Kulturstigen har lagts för att gå förbi de viktigaste lämningarna på Hamnö, samtidigt som de går igenom typisk Kökarnatur. Vandringen startar lämpligast i Franciskuskapellet och utställningen och berättelserna om Hamnö.

Kulturstigen är ett samarbete mellan Ålands Museum, Kökar församling och Kökar hembygdsförening. Ett fortgående arbete sker också med att underhålla och skylta de framgrävda anläggningarna.