Ryska tiden på Åland 1809-1917

Temaguidning
Dubbelhövdad örn som kastar en skugga på ryska flaggan

Under drygt hundra år var Åland en del av storfurstendömet Finland. Museiguiden Geir Henriksen berättar om livet här under de olika tsarernas makt.

Ingår i inträdet.