Skapa en äng!

Ängsslåtter
Hö uppsatt för torkning på snesar vid Jan- Karlsgården i Kastelholm

Vid två tillfällen, den 2 och 9 april kl 18.00 träffas vi på Ålands museum i Mariehamn för att lära oss om grunderna för ängsslåtter med traditionella redskap. Vi lär oss om ängarnas sammanhang och funktion i jordbrukets kretslopp och om deras centrala roll för kulturlandskapet och miljön. 

Tillfällena arrangeras i kursform i samarbete med Medborgarinstitutet på Åland (Medis) Kursen kostar 25 E och anmälan görs via Medis hemsida.

Tillfällena följs av praktiska aktiviteter vid Jan- Karlsgården i Kastelholm. Den 13 april vårfagar vi vår slåtteräng vilket följs av slåtter med lie och andra aktiviteter under sommaren.    

Kontaktperson: 

jonas.karlsson@regeringen.ax

+358 18 25436