Våra utställningar

Ålands konstmuseums basutställning

Basutställningen förnyas och byggs om årligen för att visa konstsamling ur ett nytt perspektiv, väcka nya tankar och idéer hos besökarna samt locka nya målgrupper.

Det är en spännande process att planera hur konstsamlingen kan visas i en ny, intressant kontext för att möta och uppfylla – och om möjligt överträffa - tidens utmaningar och publikens förväntningar.

Ända sedan konstmuseet grundades 1963 har samlingen kontinuerligt vuxit genom inköp präglade av de decennier som passerat. I början köptes verk av såväl finländska som åländska konstnärer medan inriktningen under senare tid har legat på den åländska konsten. Till konstmuseets samlingar hör även donationen av Irene och Halvdan Stenholms privata konstsamling samt Stiftelsen Ålands Vänners deponerade konstsamling, vilka bidrar till både särprägel och mångfacettering.

Teman istället för epoker

De senaste åren har basutställningen byggts med ett tematiskt perspektiv. Detta tillåter en diversifierande presentation av konsten där en inte behöver bli fast i vilka som är de mest etablerade konstnärerna under givna epoker, eller vilken den kännetecknande trenden var under vissa tidsperioder.

En annan aspekt med att bygga upp basutställningen enligt den tematiska principen istället för den kronologiska är att den tillåter betraktaren att begrunda enskilda verk men också verkens förhållanden till varandra – detta kan ge helt nya konstupplevelser. Kontrasterna mellan olika tekniker och verk från olika epoker nästan tvingar betraktaren att fundera djupare på konsten och dess utveckling.

Aktuella utställningar

Våra aktuella utställningar och evenemang kan du se i kalendern.

Kalender

Tidigare utställningar

Våra tidigare utställningar kan du se genom att gå bakåt i tiden i kalendern.

Kalender