Bennålar

Objekt: Bennålar
Datering: Yngre järnålder (vikingatid 800-1050 e.kr)
Teknik: Benhantverk
Material: Ben
ID ÅM 775:52-55

Brända fragment från flera ornerade ben- eller hornföremål, sannolikt övre delen av dräkt- eller hårnålar med avbrutna spetsar hittades 2015 i en vikingatida gravhög vid undersökningarna av fornlämningen Ge 15.4 i Västergeta i Geta. 

De förmodade nålhuvuden, där bland de bättre bevarade fragmenten är bara 3,4 cm långa med en största diametern på 9 mm. De är prydda med yttäckande parvisa parallella linjer som löper runt de smala nålfragmenten, ibland korsande varandra. Två av fragmenten har en bevarad flerkantig knopp i den smala ändan där knoppens fyra ytor är dekorerade med dubbelcirkel med en mittpunkt. De är intressanta exempel på yngre järnålderns benhantverk.