Fynd från järnåldern

Järnåldern, och framförallt vikingatiden, förknippar de flesta med en tid då de personliga tillhörigheterna når en ny nivå av hantverk, design och materialval än tidigare. Åland skiljer sig inte på den punkten gentemot omkringliggande regioner när man studerar de olika fynden som finns i museets arkeologiska samling. Men man ska inte glömma bort alla de andra fynd som även finns i samlingen som är precis lika viktiga, men kanske inte lika iögonfallade som de förgyllda spännbucklorna, rikt dekorerade svärden och smycken av både silver och guld.

Föremål hittas i olika sammanhang, som lösfynd likväl i arkeologiska undersökningar av boplatser och gravar. Arkeologerna hittar keramik från gravurnor och hushållskärl, spår av matrester såsom djurben, sädeskorn och bröd, fantasieggande smycken och rester av männsikor och deras liv.

Här i bildgalleriet kan du läsa några fördjupningar om ett urval av föremål som vi har i samlingen, som i många fall även finns utställda i Ålands kulturhistoriska museums basutställning, och mer information om Ålands forntid med de olika tidsepokerna hittar du här.

Vill du läsa om och studera detaljrika bilder av fler föremål med intressanta och fantasieggande berättelser från olika tidsepoker av Ålands förhistoria rekommenderar vi att läsa Ålands museums egna publikation 101 Glimtar av Ålands forntid (2022).