Björnklor

Objekt: Björnklor
Datering: Yngre järnålder (vikingatid 800-1050 e.kr)
Material: Ben
ID ÅM 586:30

I en grav i Godby i Finström, där avtagsvägen mot Geta från Sundsvägen är beläget, fanns det innan vägskälets byggnation en stor gravhög, 12 meter bred och 2 meter hög med tre bautastenar resta på toppen. Idag ser man på bergsknallen direkt söder om vägskälet de tre resta bautastenarna som vittnar om den tidigare gravens existens.

Graven hade rests i slutet av vikingatiden som en viloplats för en vuxen man från ett högre socialt skikt. Han hade fått med sig en hel del föremål som annars inte verkar ha varit så vanliga i dåtidens Åland, till exempel ornerad kam med kamfodral och en slät halvcirkelformad sköldbuckla. Bland fynden fanns även sju björnklor. Detta tyder på att den döde begravt svept i en björnfäll. Fynd indikerande björnfällar kommer också från andra gravfält på Åland.