Eldstål

Objekt: Eldstål
Datering: Yngre järnålder
Teknik: Järnsmide
Material: Järn
ID NM 6768:469

Eldstål i järn upphittat 1914 på boplatsen Sa 18.4 i Lagmansby, Saltvik.

Eldstål var ett mycket vanligt hushållsföremål som användes tillsammans med en riktigt hård sten, som till exempel flinta, samt tände för att starta eld. När eldstålet och en bit flinta slås mot varandra skapas det gnistor, små glödande bitar av eldstålet som sätter fyr på tändet. Som tände använde man ett lättantändligt material som lätt fångade gnistorna, ofta fnöske gjort av en svamp som vi känner till som fnösticka. Med hjälp av fnöske tändes elden även av den kände ismannen Ötzi, för 5000 år sedan. Principen med eldstål används ännu idag vid till exempel camping.