Hängsmycken

Objekt: Hängsmycken
Datering: Yngre järnålder (vikingatid 800-1050 e.kr)
Teknik: Gjutning, förgyllning
Material: Kopparlegering
ID ÅM 58:33, ÅM 300:1

Två hängen med identiska motiv. Hänget i kopparlegering utan synlig förgyllning hittades 1936 i gravhög 22 på gravfält Fi 13.1 Pålsböle i Finström. Hänget med synlig förgyllning är ett lösfynd från Östergeta i Geta som lämnades in till  museets arkeologiska samling 1956. 

Motivet på hängsmyckena är identiskt - det föreställer tvärstrecksornerat slingrande djur med åt vänster bakåtvänt huvud med tre tvärgående streck över halsen. Djuret ser ut att ha en lång tunga uthängande från vitt uppspärrade käftar. det verkar som att den ena klon griper tag om tungan, men alternativt kan det ses som om djuret biter sig själv i svansen.

Sådan hängsmycken med samma stilspråk, om än i olika varianter, hade mycket bred spridning i Norden och tillhörde bland de vanligaste massproducerade smyckena under vikingatiden.