Likarmade spännen

Objekt: Likarmade spännen
Datering: Yngre järnålder (vikingatid 800-1050 e.kr)
Teknik: Gjutning, förgyllning
Material: Kopparlegering
ID ÅM 376:203, ÅM 467:1a, ÅM 525:137

Likarmade spännen är avlånga spännen med två likadana armar på varsin sida av mittdelen. Spännerna är vanligast tillverkade i kopparlegering (brons), vilka är dekorerade ibland med geometriska ornament eller figurknoppar, men oftast med djurhuvuden och ansiktsmasker i ändorna. Det finns många olika typer av likarmade spännen i varierade former och utföranden, där även en del spännen är täckta med ett tunt lager av guld eller guldliknande material, d.v.s. förgyllda. Det finns även spännen som är försilvrade.

Likarmade spännen är mycket vanliga på Åland men också både öster och väster om öriket. Sådana spännen har burits av en betydande del av befolkningen över hela skandinavien under yngre järnålders senare del, vikingatiden. Spännena förknippas i första hand med kvinnor och kvinnoklädsel där de har använts för att hålla ihop sjalen eller kappan i kvinnodräkten.