Nyckel

Objekt: Nyckel
Datering: Yngre järnålder
Teknik: Gjutning
Material: Kopparlegering
ID ÅM 144:7

Nyckel i brons upphittad år 1943 i brandgrav 4 på gravfält Fi 18.1 i Svartsmara i Finström.

Nyckeln är endast 4 cm lång. I graven låg en ung kvinna begravd. Utöver nyckeln fanns även fragment av en lerkruka, en spännbuckla, en benkam, en kedja, ben från katt, räv samt en liten lertass i graven. I graven återfanns även bitar av förkolnat trä eller bark samt ett tiotal nitnaglar, kanske resterna från ett skrin som nyckeln hört ihop med.

Under järnåldern fanns det olika typer av nycklar, i brons och järn, såväl hänglås som för vridlås; de användes för att låsa hud och kistor. Traditionellt förknippar man nycklar med den gifta kvinna på gården - nyckeln anses vara en symbol för hennes makt. Men nycklar har även hittats i gravar där den begravde var en man eller ett barn, så det är felaktigt att associera nycklar endast med kvinnor. 

Det är tydligt att utöver den praktiska funktionen som nyckeln har, hade även nyckeln ett symboliskt värde, främst som markör för den enskilda personens sociala status.