Oval Spännbuckla

Objekt: Oval Spännbuckla
Datering: Yngre järnålder (vikingatid 800-1050 e.kr)
Teknik: Gjutning
Material: kopparlegering
ID ÅM 252:3

Den ovala spännbucklan är upphittat i ett bronsåldersröse, fornlämning Su 24.1 i Sundby i Sund, vilket är lite intressant med tanke på att själva spännbucklan är från en helt annat tid, järnåldern, men det handlar om en sekundärbegravning i ett redan befintligt röse som återanvänts i senare tid.

De första ovala spännbucklorna, från omkring 700 e.kr., var tillverkade på beställning och är därmed nästen helt unika, då det inte finns några helt identiska exemplar, medan de senare spännbucklorna var standardiserade och serieproducerade.

De ovala spännbucklorna var omtyckta av åländskorna och vissa spännen skvallrar om viljan att få smycken som följde med rådande modet, men ändå var annorlunda och särskilde sig. Tillsammans med detta spänne som är mycket unikt med en helt egen utformning, hittades även två serietillverkade spännbucklor av ovanlig modell. Det ovanliga spännet på bilden ser vi ornament i låg relief som täcker hela ytan och består av linjebegränsande band och oregelbundna ytor som är skrafferade med linjer i olika riktningar. Det visar tydligt på att Åland var ett område där invånarna hade egna ideér om mode och egna konsthantverkare - en egen identitet.