Ringspännen

Objekt: Ringspännen
Datering: Yngre järnålder (vikingatid 800-1050 e.kr)
Teknik: Gjutning
Material: Kopparlegering
ID ÅM 336:120, ÅM 691:246

Två ringspännen med en intressant historia där de är funna på två helt olika platser. Spännet till vänster hittades i gravhög 48 på järnåldersgravfältet Sa 2.4 Larsas Kvarnbacke i Bertby i Saltvik, medan spännet till höger hittades i samband med restaureringar av Sunds kyrka där småskaliga arkeologiska undersökningar genomfördes under åren 1998-1999. 

I en kvadratmeterstor provyta under korets golv hittades ett fyndrikt, men omrört sandlager, där det tillsammans med fynd av bearbetade träfragment, moderna knappar, fönsterglas och omrörda människoben från eventuellt underliggande gravar också hittades ett vackert runt spänne. Spännet tillhör vikingatiden och är en udda fågel i en kyrka. Men fyndet blir ännu mer fängslande då ett mycket likartat spänne känt från en gravhög från just Larsas Kvarnbacke i Bertby finns redan i den arkeologiska samlingen.

Det är möjligt att spännet från Sunds kyrka har varit i bruk och haft ett annat "liv" flera hundra år efter dess förhistoriska formgivning och användning, och att det nedlagts i någon av de förstörda gravarna under koret. Men spännet kan också följt med fyllnadsmaterial från kyrkans omgivning inför golvbygget. De omständigheterna som fört ett förhistoriskt föremål in i kyrkans golv förblir dessvärre oklara, men det är fantasieggande att fundera på om det ligger en och samma vikingatida smyckessmed bakom tillverkning av de två spännena.

Spännena är 5,5 cm respektive 5,7 cm i diameter, ornerade med punktcirklar placerade mitt i spännet och runt dess kant, samt tvärstreck på armarna. Spännet är genombrutet och det finns dessutom mycket fina stämpellinjer av punkter på spännet. Spännet från kyrkan är nött och om det varit dekorerat så syns det inte längre med blotta ögat.