Silverringar

Objekt: Silverringar
Datering: Yngre järnålder (vikingatid 800-1050 e.kr)
Teknik: Smide
Material: Silver
ID ÅM 338:215, ÅM 235

Silverringarna hittades under en arkeologisk undersökning av en husgrund på ett boplatsområde i Kvarnbo-Kohage, Saltvik (sa 14.7)  år 1959. Fyndet tolkas som ett litet skattfynd då de påträffades invid en härd i hörnet på en kvadratisk husgrund.

Båda ringarna, av samma fingerstorlek, har en elliptisk sköldform och är dekorerade med punsdekor bestående av fyra rader med punktfyllda trianglar som är delade i två grupper avskilda med två linjer som löper centralt på på ringarna, samt bårder på sköldarnas ytterkanter.  Denna teknik är vanlig på silversmycken från slutet av järnåldern, under vikingatiden 800-1050 e.kr.