Sköldformat hänge

Objekt: Sköldformat hänge
Datering: Yngre järnålder-övergång till medeltid
Material: Silver
ID ÅM 204:56

Sköldformade hängsmycken, daterade till vikingatiden, kallas sköldformade eftersom de liknar sköldar. Hängsmycket påträffades 1943 under en arkeologsikt utgrävning av bostadskomplex i Kulla i Finström (Fi 10.3).

Hänget är cirkelrund och tillverkad av ett silverbleck. Den har en central upphöjd bula i mitten som ska efterlikna en sköldbuckla på en sköld, från vilken det går ut radiella linjer som är skapade av punsar (instämplade cirkelformiga fördjupningar). I ena kanten finns en upphängningsögla.

Skölden var ett starkt symbolladdat föremål under den här tiden. Den omtalas på flera ställen i Bibeln och förekom i olika sammanhang i den tidigkristna konsten. Man har tolkat det som att det sköldformade hänget uppfattas som en signal om att den som bar detta hänge runt halsen var beredd att ta den kristna tron i försvar.

Flest sköldformade hängen har hittats i de vikingatida gravarna på Birka men utanför Sverige är de mycket ovanliga.