Spänne

Objekt: Djurhuvudspänne
Datering: Yngre järnålder (vikingatid 800-1050 e.kr)
Teknik: Gjutning
Material: Kopparlegering
ID ÅM 148

Spännet är ett så kallat djurhuvudspänne det är upphittat som ett lösfynd i närheten av boplatsområde Sa 19.5 i Saltvik, beläget 300 meter söder om Saltviks kyrka. Spännet överlämnades till Ålands museums samling 1944.

Ett vikingatida spänne format som ett djurhuvud med framskjutande nos och två små markerade öron. Spännet har ett yttäckande ornament med starkt stiliserade motiv av djur som griper tag i varandra, fördelat på fyra inramade sidofält, samt huvudets nackfält. Gripdjursornamentiken är knappt synlig idag eftersom spänner är mycket slitet. Det indikerar att det har använts flitigt och över väldigt lång tid. Att betydelsefulla smycken har varit länge i omlopp var vanligt under järnåldern. Dyrgriparna tillhörde oftast inte personen, utan släkten och när sådana smycken hittats i begravningar kan man fundera kring huruvida det är ett tecken på att en arvslinje har brutits.

De djurhuvudformade spännena är karakteristiska för Gotland och markerar en regional "gotländsk" tillhörighet. det är en lokal spännesform som under vikingatiden har haft samma funktion som ovala spännbucklor - placerade strax under axlarna på bröstet där två spännen höll ihop en hängkjol. 

Det är mycket ovanligt att djurhuvudformade spännen hittats utanför Gotland och när det väl händer så tolkas det som att de har tillhör gotländskor.