Torshammarring

Objekt: Amulettring/Torshammarring
Datering: Yngre järnålder
Teknik: järnsmide
Material: Järn
ID ÅM 328:149

Två fragment av järnring från yngre järnålder, tillverkad av en vriden ten med upprullade ändor och fyra vidhängande miniatyrhammare. Totalt ca 9 cm i diameter. Upphittat år 1958 i hus 5 på boplats Sa 14.7 i Kvarnbo-Kohagen i Saltvik. 

Några av de åländska torshammarringarna har hittats i gravkontexter, så kommer de flesta från boplats och har därmed anknytning till de vardagliga sysslorna. det är svårt att säga för vad och hur dessa användes. de flesta torshammarringar som hittats i Mälardalsområdet i centrala Sverige kommer nästan uteslutande från gravar där de kan antas att de placerats medvetet med ett tydligt syfte, vilket gör att det särskilt svårt att dra paralleller till de åländska fynden. 

De svenska exemplaren förekommer i brandgravar, inuti eller ovanpå urnorna som innehåller den dödes ben. Föremålet var inte en del av den gravlades personliga utrustning eller en gravgåva, vilket vanligtvis är fallet med de flesta andra fynden från gravar. Torshammarringar har istället tolkats ha haft en särskild funktion vid själva jordfästningsceremonin och som ett uttryck för en grupp människor som har rötter i Mälardalsområdet.