Bennålar

Objekt: Bennålar
Datering: Yngre järnålder
Material: Ben
ID ÅM 775:52-55

Dekorerade ben eller hornföremål upphittade i en vikingatida gravhög i Västberga, Geta (Ge 15,4). Sannolikt är detta nålhuvuden till avbrutna hår eller dräktnålar.