Ankare

Objekt: Ankare av trä
Datering: 1700 - 1900-tal
Material: trä och sten
ID M 17:1

Ett ankare av sten och trä, närmare bestämt ett ankare som använts till en skötbåt. Ändan där repet varit fastsatt har nötts av tidens tand, kanske därför den hamnade på havets botten? Ankaret är upptrålat av trålaren VÅGEN av Saltvik utanför Hundklobben, Saltvik, år 1983.

Ankaret är 35 cm högt och stenen är en natursten av den åländska bergarten rapakivi. Denna typ av ankare användes under en lång tid, men troligt är denna från 1800-talet. I basutställningen på museet finns det även liknande stenankare av större modell som sannolikt användes av ryska galärsflottan under 1714-1721 under stora ofreden och hittades 1964 utanför Bovik i Hammarland. Ankaret är över en meter högt och väger flera hundra kilo, men principen är densamma oavsett storlek.